Kilpailusäännöt 2023

 • Kilpailuajankohta on 07.10.2023
 • Kilpailualueena on Suomenlahti
 • Kilpailukeskuksena toimii Suomenlahden Uistelijoiden tukikohta Pihlajaluodossa. Erillinen sijaintiliite ”Saapumisohje Pihlis”
 • Kisa-aika on 9:00-17:00
 • Kilpailukala ja kilpailumuoto
 • Meritaimen
 • Kisamuoto C&R (catch and release “pyydystä ja päästä”)
 • Rasvaevätön taimen, vähintään 51cm  
 • Kilpailuun osallistuu vain rasvaevätön kala
 • Rasvaevälliset taimenet tulee vapauttaa välittömästi!
 • Kalojenkäsittelyssä noudatetaan hyviä kalamiestapoja. (Vapautussääntö koskee myös niitä kaloja, jotka eivät ole kilpailuun hyväksyttäviä kaloja.)
 • Kalastusmuotona heittokalastus.

Vapojen tai vieheiden määrä ei ole rajoitettu veneessä.

 • Kalastaessa saa käyttää pelkästään yhtä viehettä, jossa koukut ovat kiinni. Vieheiden tulee olla keinotekoisia, luonnonsyöttien käyttö on kielletty. Ei koske sulkia ja karvoja.
 • Tiimi
 • Tiimissä saa olla 1-3 kalastajaa. Tiimi valitsee kipparin, joka vastaa kalojen raportoimisen tuomaristolle ja on vastuussa tiiminsä toiminnasta. Alle 18 vuotta täyttäneet kisaan osallistujat ovat huoltajiensa vastuulla.
 • 18 vuotta täyttäneillä kalastajilla tulee olla voimassa Valtion kalastonhoitomaksu 2023 (Suomenlahden Uistelijat eivät ole vastuussa maksun suorittamisesta).
 • Kipparikokous
 • Kipparikokoukseen osallistuu tiimin valitsema kippari, joka on paikalla kokouksessa ennen kisan aloittamista, kisanilmoittajan osoittamassa kisakeskuksessa Pihlajaluodossa kello 8:30. Kippari tekee ilmoituksen tiiminsä osallistumisesta kilpailuun.
 • Kipparikokouksessa jaetaan mitta sekä Tanepassi.
 • Kilpailun kulku
 • Kilpailijat saavat lähtöluvan kipparikokouksen päätyttyä.
 • Kilpailussa on vapaa lähtö kisakeskuksen laiturista. Huom.: kisassa saa myös halutessa jäädä kalastamaan Pihlajaluodolle.
 • Kisa-alueena on Suomenlahti.
 • Kisaaminen päättyy klo 17:00, jolloin kalastaminen on lopetettava välittömästi.
 • Kisaajien tulee olla takaisin kisakeskuksessa viimeistään klo 17:00.  Tiimin kipparin on tehtävä ilmoitus rantautumisesta toimitsijalle. Ilmoitus tehtävä, vaikka tiimi ei palaisi kisakeskukseen takaisin.
 • Ilmoitus toimitsijalle whatsapp- tai txt-viestillä.
 • Tuloskatsaus ja palkintojen jako alkaa klo 17:15.
 • Kalojen mittaaminen, käsittely ja raportointi
 • Kilpailuun osallistuu ainoastaan Suomenlahdelta saatu meritaimen.
 • Kisamuotona on C&R (catch and release ”pyydystä ja päästä”.)
 • Kisaan hyväksyttävän kalan vähimmäismitta 51cm
 • Saadut kalat ilmoitetaan toimitsijalle välittömästi ja mitataan toimitsijan antamalla mitalla, jossa kalanpää on asetettu mitan alkuun kohtaan nolla.
 • Mitta asetetaan kalan alapuolelle, oikea kylki takaa päin katsottuna. Kalaa voidaan pitää kiinni mittauksen aikana, mutta siitä on nähtävä yksilöllinen muoto. HUOM. RASVAEVÄLLINEN KALA EI OSALLISTU KILPAILUUN
 • Kuvassa tulee näkyä toimitsijan antama Tanepassi sekä kala mitta-alustalla kokonaisuudessaan.
 • Kuvallinen whatsapp / txt -ilmoitus toimitsijan ilmoittamaan puhelinnumeroon.
 • Meritaimenen kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja tarkkuutta. Kaloja ei tule roikottaa, niitä ei tule puristaa sekä käsien olisi hyvä olla kosteat kalaa koskettaessa. Vapauta kala mahdollisimman nopeasti valokuvauksen jälkeen. Elvytä kalaa vedessä ennen otteen päästämistä.
 • Eväleikattuja meritaimenia voi ottaa saaliiksi niiden täytettyä kalastusrajoitusten määräykset. Tiimit vastaavat omasta toiminnastaan ja tekevät itse päätöksen haluavatko ottaa saaliikseen saamansa kalan. Suomenlahden Uistelijat R.Y. ei ole vastuussa kalastajan tekemistä päätöksistä tai mahdollisista kalastus rikkeistä.

 • Palkinnot
 • Suomenlahden Uistelijat. R.Y. jakavat sponsoreilta saamia kisapalkintoja venekuntien kesken.
 • Palkitsemisperusteet

Pisin ilmoitettu meritaimen

Eniten senttimetrejä saanut tiimi (kolmella kalalla)

Ensimmäiseksi saatu ja ilmoitettu meritaimen

– Yllätys palkinto osallistujien kesken

 • Tasatuloksen sattuessa, voiton ratkaisee tuomariston päätös.

 • Kilpailumaksu
 • Kilpailuun osallistuminen on ilmaista.
 • Yli 18 vuotta täyttäneillä osallistujalla tulee olla voimassa Valtion Kalastonhoitomaksu 2023.
 • Voit halutessasi tukea Suomenlahden Uistelijoiden järjestämää Merilohen-keräystä; “Tue Merilohta”. Lahjoituksellasi on suuri merkitys.
 • Myös yritykset ja järjestöt ovat tervetulleita lahjoittajia
 • Tue merilohta- Yrityksille”

 • Turvallisuus/kilpailunkeskeytys
 • Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Osallistujien tulee noudattaa hyviä merimiestapoja. Järjestäjä suosittelee kisaan osallistujille kuivapukua.
 • Järjestäjä seuraa tuuliolosuhteiden kehittymistä useista eri mittauspisteistä ja tekee niiden pohjalta päätökset yhdessä tuomariston kanssa kilpailun aloittamisen, keskeyttämisen tai jatkamisen suhteen.
 • Järjestäjällä on oikeus keskeyttää kisa vaarallisten sääolosuhteiden vallitessa
 • Hädän sattuessa soitettava 112
 • Meripelastus 0294 100 / VHF Kanava 16
 • Kisan järjestävät Suomenlahden Uistelijat R.Y
 • Lisätietoja antavat toimisto@suomenlahdenuistelijat.fi