Siirry suoraan sisältöön

KARTAT JA RAJOITUKSET

Tarkempi kartta kisa-alueesta (kilpailualueena toimii Suomen valtion yleinen vesialue)
Huomaa myös yllä olevat Kisakeskuksen edustalla olevat Kruunusillat-työmaan tämänhetkiset väylät ja rajoitukset!

Vesiliikenteen rajoitukset Helsingin ja Espoon vesialueilla
Vesiliikennelain (463/96) 5 §:n mukaan ”jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.”

Nopeusrajoitukset pähkinänkuoressa
Sisälahdissa, salmissa ja satama-altaissa korkein sallittu nopeus on pääsääntöisesti 10 km tunnissa. Laajalahdella ja Espoonlahdella saa kuitenkin ajaa 20 km tunnissa, samoin Seurasaarenselän ja Karpiselän veneväylillä. Ulompana Helsingin merialueella on satamiin johtavilla laivaväylillä Suomenlinnan ja Pihlajasaaren eteläpuolelle saakka nopeusrajoitus 30 km tunnissa. Töölönlahdella ja Porvarinlahden perukan länsirannan vesialueella on liikkuminen moottorivoimaa käyttäen kielletty. Laajalahden ja Viikin–Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueilla liikkuminen on kielletty sulan veden aikana. Laajalahdella, Seurasaarenselällä ja Miessaarenselän–Suvisaariston välisellä merialueella on vesiskootterilla ajo kielletty väyliä lukuun ottamatta, satamista saa kuitenkin ajaa vesiskootterilla suoraan väylille. Vanhankaupunginlahdella vesiskoottereilla ajo on kokonaan kielletty. Itä-Helsingin saaristoalueella,
Helsingin niemen, Pihlajasaarten ja Suomenlinnan edustalla vesiskootterilla ajo on kielletty väyliä lukuun ottamatta. Useimmilla nopeusrajoitusalueilla on myös aallokon aiheuttamisen kielto.

Tavoitteena veneliikenteen turvallisuus ja luonnon suojelu
Rajoitusten tavoitteena on: lisätä veneilyn turvallisuutta, ehkäistä vahinkoja ja haittoja, rannoilla lisätä ulkoilu- ja asuinalueiden viihtyisyyttä suojella luontoa. Alhaiset nopeudet lisäävät turvallisuutta, ehkäisevät vahinkoja ja aiheuttavat vähäisempää melua. Aallokon aiheuttamiskiellon noudattaminen on tärkeää, koska voimakkaat aallot saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Ne myös kuluttavat rantoja ja voivat vaurioittaa veneitä ja laiturirakenteita. Lintujen pesintä saattaa epäonnistua liikkeen tai muun häiriön vuoksi. Luonnonsuojelualueilla on maihinnousu ja liikkuminen saarten läheisyydessä kiellettyä pesintäaikana eli useimmiten huhtikuusta elokuun puoleenväliin.

Valitse turvallinen veneväylä Helsingin edustalla
Helsingin edusta on vapaa-ajan veneilijöille tavanomaisesta rannikosta poikkeava ympäristö. Alueella on poikkeuksellisen tiheä rahti- ja matkustajalaivaliikenne. Huomioitava elementti on Helsingin ja Tallinnan välinen tiheä suurnopeusalusliikenne. Kapealla väylällä liikuttaessa on huomattava, että kauppaalusten navigointimahdollisuudet ovat rajoitetut ja että huvialus on meriteiden sääntöjen mukaan väistämisvelvollinen. Lisäksi veneilijän on tärkeä tiedostaa, että kauppalaivan kääntymis- ja pysähtymisominaisuudet ja sen kääntymiseen ja pysähtymiseen tarvitsema tila on aivan toinen kuin veneillä. Katamaraanien ja kantosiipialusten nopeudet ovat huviveneiden yleisiä nopeuksia huomattavasti korkeammat (rajoitusalueella 16 solmua ja sen ulkopuolella jopa yli 30 solmua). Purjehtiminen tällaisella merialueella edellyttää huviveneilijöiltä huolellista tähystystä ja tilanteiden hyvää ennakointia vaaratilanteiden välttämiseksi. Etenkin huonon näkyvyyden vallitessa on oltava varovainen. Syntyneiden ongelmien vuoksi mm. nopeiden matkustaja alusten nopeuksia on rajoitettu Helsingin edustan saaristo-osuuksilla.

Käytännön vinkkejä
Käytä mahdollisuuksien mukaan laivaväylien sijaan veneväyliä. Jos olet pääväylällä, pyri käyttämään sen reuna-alueita. GPSreittipisteetkin on turvallisempi valita väylän reuna-alueelta. Lähtöpäätöstä tehdessäsi, ota huomioon pikaliikenteen aiheuttama riski, erityisesti huonon näkyvyyden vallitessa. Seuraa liikennetietoja VHF kanavalta 71.
Toimi kauppalaivojen läheisyydessä ennalta arvattavasti. Vältä erityisesti joutumista ”keulan alle”. Laivojen ohjailu- ja pysähtymisominaisuudet eivät ole koskaan verrattavissa veneeseen.