Siirry suoraan sisältöön

SUOMENLAHDEN UISTELIJAT RY

LAITURI- JA VARTIOSÄÄNTÖ 6.1.2022

1. Yleistä

Suomenlahden Uistelijat ry:n venepaikan haltijat ovat velvollisia noudattamaan tätä laituri- ja vartiosääntöä. Sääntö on yhdistyksen hallituksen hyväksymä. Säännön noudattamista valvovat hallitus, satamakapteeni ja muut seuran toimihenkilöt.

2.Laiturijaos

Laiturin hallinnosta vastaa hallituksen nimeämä satamakapteeni ja seuran hallitus.

3. Veneluettelo ja avainrekisteri

Satamakapteeni pitää yllä laituripaikan haltijoiden ja paikkaa jonottavien veneistä luetteloa, mikä sisältää tiedot veneiden tyypistä ja mitoista sekä omistajan / haltijan henkilötiedot. Lisäksi satamakapteeni pitää yllä avainrekisteriä luovutetuista laituriavaimista.2.

4. Toiminta laiturialueella

Laiturialueelle ovat oikeutettuja pääsemään vain venepaikan haltijat seurueineen ja vartiovuoroa tekevä henkilö. Heidän on vastattava portin/vartiotuvan avaimesta, mukana olevan seurueen käytöksestä sekä valvottava etteivät asiaan kuulumattomat henkilöt pääse laiturille. Laituri-alueella ja vartiotuvassa on noudatettava siisteyttä. Alueen roskaaminen ja muu likaaminen on kielletty. Jokainen huolehtii omien jätteiden viemisen jätesäiliöön

5. Venepaikat

Satamakapteeni / Hallitus jakaa venepaikat vuosittain. Vapautuvan vakinaisen venepaikan saa ensisijaisesti venepaikkaa odottavaksi tai vaihtavaksi ilmoittautunut varsinainen jäsen, joka on hoitanut hallituksen ja vuosikokouksen määräämät maksuvelvoitteet ajallaan. Sen jälkeen paikan voi saada seuran ulkopuolinen, jonka satamakapteeni hyväksyy. Mikäli paikan haltijan seuraavan veneilykauden venepaikkatarpeeseen on tulossa muutoksia, siitä on ilmoitettava 31.1. mennessä satamakapteenille. Venepaikkaan ei saa laittaa ylisuurta venettä. Venepaikan koko määräytyy Helsingin liikuntaviraston ohjesäännön mukaan.

6. Venepaikkamaksu

Venepaikoista perittävä maksu määräytyy Helsingin kaupungin kulloistenkin taksojen ja veloitusperusteiden mukaisesti. Seuran hallitus voi lisätä päätöksellään laiturimaksuun ylläpitokustannuksia. Mikäli paikan haltija ei ole suorittanut alkavan kauden venepaikkamaksuaan laskussa annettuun eräpäivään mennessä, hän voi menettää oikeuden venepaikkaan. Venepaikan irtisanominen on tehtävä viimeistään 31.1.

7. Veneiden kiinnitys

Jokaisen venepaikan haltijan on huolehdittava veneensä asianmukaisesta kiinnityksestä ja varustettava riittävillä lepuuttajilla ja joustimilla. Lisäksi hänen on noudatettava satamakapteenin tässä tarkoituksessa antamia ohjeita, sekä vastattava veneensä muille veneille tai laiturille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Poijupaikoilla veneet on tarpeen vaatiessa kiinnitettävä kahdella köydellä poijuun. Köysien on oltava veneen kokoon nähden riittävät ja hyväkuntoiset. Kaikkien veneiden kiinnitysköydet on varustettava joustimilla

8. Katsastus

Jokaisen venepaikan haltijan suositellaan katsastavan veneensä vuosittain. Katsastaminen ei ole pakollista.

9. Vartiovelvollisuus

Venepaikan haltija on velvollinen osallistumaan laiturialueen vartiointiin. Vartiovuoro on edellä mainitun venepaikkamaksun lisäksi määrätty vastike venepaikasta. Vartiointi tapahtuu 2.5 – 31.10. välisenä aikana. Satamakapteeni / hallitus voivat muuttaa vartiointiaikaa ja -ajankohtaa.

Vartioinnin laiminlyönnistä seuraa hallituksen määräämä 250 euron laiminlyöntimaksu.

Jos venepaikan haltija ei voi suorittaa vartiovuoroaan, hänen on pyydettävä satamakapteenilta 250 euron suuruinen lasku laiminlyöntimaksun maksamista varten. Laiminlyöntimaksun maksamatta jättämisestä tai toisesta vartioinnin laiminlyönnistä voidaan venepaikka irtisanoahallituksen päätöksellä.

Vartiointia koskevat eritysmääräykset ovat tarvittaessa vartiotuvan ilmoitustaululla. Jokainen vartiossa oleva on velvollinen tutustumaan / tarkistamaan mahdollisesti muuttuneet asiat.

Alkoholin nauttiminen vartiovuoron aikana on kielletty ja vuorossa oleva ei saa olla päihtynyt vuoronsa aikana.

Sijaisvartijan käytössä vastaa vartiovuoroa pyytänyt henkilö sijaisvartijan perehdyttämisestä sääntöihin ja mahdollisesta vartiorikkeestä.

Vartiotuvan siisteydestä kukin huolehtii omalta osaltaan. Jätepussit on vietävä satama-alueella olevaan jätteenkeräyspisteeseen.

Vartiotapahtumat on kirjattava vartiotuvassa olevaan vartiopäiväkirjaan. Lisäyksiä menneisiin ajankohtiin saa tehdä vain satamakapteeni.

10. Talkoovelvollisuus

Venepaikan haltija on velvollinen osallistumaan tarvittaessa satama-alueen hoito- ja kunnossapitotalkoisiin. Talkoita johtaa satamakapteeni tai seuran hallitus. Seuran talkoovakuutus kattaa satama-alueen hoito- ja kunnossapitotalkoot, sekä laiturialueen vartiovuoron aikana sattuneita tapaturmia ja vahinkoja.

11. Seuran omaisuus ja varusteet

Kaikki seuran varusteet on palautettava hyvässä järjestyksessä mahdollisimmin pian paikalleen

12. Laiturin avaimet

Laiturin avaimet luovutetaan kuittausta vastaan ja avainpantti on 50 euroa/kpl. Kadonneen avaimen tilalle seura teettää uuden avaimen, jonka kulut veloitetaan avaimen kuitanneelta. Laiturin avaimet ovat siis henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille, paitsi perheenjäsenelle tai venekimpanjäsenelle.

13. Käytön estäminen ja perintä

Maksamaton lasku voi aiheuttaa sen, että laituripaikan käyttö estetään laskun maksamiseen asti. Laituria koskevat laskut ovat perintäkelpoisia, ja ne pohjautuvat allekirjoitettuun sitovaan sopimukseen.

14. Paikan luovutus

Paikkaa ei saa luovuttaa eteenpäin, ilman satamakapteenin erillistä lupaa.

15. Tarkennettuja ja muita ajankohtaisia ohjeita antaa tarvittaessa satamakapteeni.